Forretningsidè

Nansen Interiør skal være en vesentlig aktør innen spesialinnredning til prosjekt markedet. Vi satser på norskprodusert spesialinnredning med høy kvalitet. Vi skal til enhver tid være konkurransedyktige på spesial. Dette skal vi klare med lave administrasjonskostnader og moderne maskinpark. I tillegg til produksjon skal vi tilby montasje der det er ønsket. Vi skal også kunne tilby logistikk der distribusjon til filialer og forhandlere er nødvendig. Vi skal etterstrebe å være en kjent og ønsket samarbeidspartner for arkitekter, interiørarkitekter og designfirmaet.