Goldfish

Goldfish har vi levert innrednings detaljer til i flere år. Her har hovedvekten vært Teak innredning.