Kontorinnredning

Når det gjelder innredninger til kontor er det som oftest skranker, montère, resepsjonsinnredning ol. dere vil finne innen vårt sortiment. Kledning av styrerom, AV-møbler og diverse integrerte løsninger kan vi også levere. Vi kan godt lage kontorpulter, skaper, kontor fronter, møterom osv. men da må det skille seg litt fra hva som finnes som standard. Se prosjektet Næringsdepartementet som eksempel. Spesial er vi flinke på