Oslo City

Til Oslo City har vi levert hele Info kiosken. Det vi si understell av Corian med skylight i gjennomfarget laminat og bakenforliggende lys, buede glass og skyve-luker, skaper og arbeids-flater. Samt dør, sidefelt og overfelt.

Ferdigstilt september 15. Løsningen er et samarbeid mellom Oslo City og Nansen.